Obecní knihovna STŘÍTEŽ
Střítež 213
739 59 Střítež
tel: 737 716 161
email: knihovna@obecstritez.cz

zpět

Ceník služeb


10.10.2016 15:05 

Poplatky a náhrady

Registrační poplatek

děti a mládež do 15 let ............................................... 15,- Kč

uživatelé od 15 let (vlastnící občanský prùkaz) .......... 30,- Kč

Platnost registrace je 365 dnù, pak zaniká a je nutné ji obnovit.

Registrčèní průkaz je nepřenosný a každý uživatel musí mít vlastní registraci. Toto opatření zaručuje knihovně objektivní statistiky počtu skutečných uživatelù.

Poplatky z prodlení

Vybírání poplatkù začíná dnem následujícím po skončení výpůjční lhúty, a to:

prvních 14 dnù (bez písemného upozornění)

1. upomínka po následujících 14 dnech ........... 20,- Kč

2. upomínka za 14 dní ...................................... 40,- Kč

3. upomínka za 14 dní ...................................... 70,- Kč

Doporučený dopis .......................................... 100,- Kč

Ztráta knihy

Za ztrátu knihy může knihovna požadovat náhradu formou:

jiného vydání téhož titulu + poplatek za zpracování ............. 80,- Kč

finanční náhradu ceny knihy + poplatek za zpracování ........ 80,- Kč

Ztráta periodika

Při ztrátě periodika zaplatí uživatel cenu periodika + poplatek za zpracování ...... 30,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba - vnitrostátní

Je poskytována zdarma

Laminování: 

Lanimování A4 ............... 15,- Kč

Laminování A5 ............... 10,- Kč

Laminování A6 ................. 6,- Kč

Laminování vizitek ............ 3,- Kč